Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

ANNA LJUNG

VD, civilekonom.

Född 1980. Verksam i bolaget sedan 2006. Anna Ljung har totalt mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin också som CFO i andra biotechbolag som Athera Biotechnologies AB och Lipopetide AB samt som oberoende konsult inom teknologilicensiering. Hon är även styrelseordförande för OncoZenge AB och styrelseledamot i Saniona AB och ADDvise Group AB.

Aktieinnehav: 73 790 aktier och 440 000 prestationsaktierätter


 

ANNICA MAGNUSSON

Senior Director Regulatory Affairs

Född 1963. Verksam i bolaget sedan 2013. Annica Magnusson är apotekare med mer än 20 års erfarenhet av internationellt arbete inom läkemedelsindustrin och Regulatory Affairs på bland annat AstraZeneca. Har arbetat med utveckling och registrering av läkemedel, vacciner och medicintekniska produkter i EU, USA, Japan med flera marknader.

Aktieinnehav: 8 731 aktier och 440 000 prestationsaktierätter

MARK BEVERIDGE

Vice President Finance

B. Com, GradDipCA. Född 1978. Verksam i företaget sedan 2015. Mark Beveridge har mer än 15 års erfarenhet som rådgivare inom redovisning, försäkring och revision, främst från Crowe Horwath och Visma Services. Mark har även arbetat som oberoende konsult inom ekonomistyrning, transaktionsrådgivning och implementering av affärssystem.

Aktieinnehav: 155 373 aktier och 440 000 prestationsaktierätter

CINDY WONG

Chief Medical Officer

Född 1959. Dr. Wong har mångårig erfarenhet av klinisk forskning och utveckling inom flera medicinska områden inklusive dermatologi. Hon har innehaft befattningar som Vice President and Head of Global Clinical Development på Merz Pharmaceuticals och som CMO på Q-Med/Galderma och har dessutom regulatorisk erfarenhet från både Läkemedelsverket och Department of Health i Australien. Dr Wong har en läkarexamen från University of Adelaide och innehar  specialistkompetens i internmedicin och i klinisk immunologi.

Aktieinnehav: 21 250 aktier och 400 000 prestationsaktierätter

AGNETA LARHED

Vice President Pharmaceutical Innovation & Development

Född 1964. Dr. Larhed har bred erfarenhet av produktutveckling, regulatoriska frågor och kvalitet inom läkemedelsindustrin. Hon har haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och regulatoriska myndigheter, bland annat på Läkemedelsverket, Orexo och Q-Med. Dr. Larhed är apotekare med doktorsexamen i farmaci från Uppsala universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier och 75 000 presetationsaktierätter.

Aktuellt aktieinnehav uppdateras för nuvarande ej automatiskt. Insiderpersoner har ej längre någon skyldighet att rapportera detta. Enligt krav från regelverket så ska uppgifterna uppdateras minst 1 gång/år.