Hoppa till huvudinnehåll

Ej kurspåverkande

2022-11-03
STOCKHOLM, den 3 november 2022. I enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2022, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2022-06-08
STOCKHOLM, 8 juni 2022. Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om riktad nyemission av 536 952 stamaktier till garanter i den företrädesemission av stamaktier som beslutades av styrelsen den 8 april 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 3 maj 2022 (”Företrädesemissionen”) som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Moberg Pharma ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, 2,30 SEK per stamaktie, och betalning sker genom kvittning av fordran.
2022-06-08
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.
2022-03-31
STOCKHOLM, 31 mars 2022. Den 29 mars 2022 avslutades nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Totalt nyttjades 2 339 396 teckningsoptioner av serie 2020:1 för teckning av totalt 1 169 698 stamaktier, vilket motsvarar en utnyttjandegrad om 10,1 procent. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 7 568 000 SEK före emissionskostnader.
2022-03-25
STOCKHOLM, 25 mars 2022. Idag, den 25 mars 2022, är sista dag för handel i Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Nyttjandeperioden löper till och med den 29 mars 2022.
2022-03-18
STOCKHOLM, 18 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) har lämnat in dokumentation om nästa kliniska fas III-studie för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp) till FDA.
2022-03-16
STOCKHOLM, 16 mars 2022. Idag inleds nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Nyttjandeperioden löper under perioden från och med den 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 vid Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2022.
2022-03-14
STOCKHOLM, 14 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 6,47 SEK. Nyttjandeperioden inleds den 16 mars 2022 och pågår till den 29 mars 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 vid Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2022.