Hoppa till huvudinnehåll

Ej kurspåverkande

2023-08-07
RÄTTELSE: STOCKHOLM, 7 augusti 2023. Med anledning av emissionstekniska detaljer hos Euroclear Sweden AB har rättelse gjorts i förhållande till de slutliga villkoren som offentliggjordes den 4 augusti 2023, med ändring avseende antalet uniträtter aktieägare tilldelas per befintlig stamaktie samt antalet units uniträtterna berättigar till. Rättelsen påverkar inte teckningskurs eller tillförda medel.
2023-08-04
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att MOB-015 har erhållit nationellt godkännande för bolagets hemmamarknad Sverige för behandling av mild till måttligt utbredd nagelsvamp hos vuxna. Sverige är det andra landet som har beviljat nationellt godkännande för MOB-015 och den första marknaden där MOB-015 har godkänts för receptfri försäljning (OTC). Det första nationella godkännandet var i Irland vilket pressmeddelandes 31 juli.
2023-07-31
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att MOB-015 har erhållit nationellt godkännande i Irland för behandling av milda till måttliga svampinfektioner i naglarna hos vuxna. Irland är det första landet som har beviljat nationellt godkännande efter att den decentrala proceduren avslutades med ett positivt resultat där MOB-015 rekommenderas för godkännande i 13 europeiska länder, se pressmeddelande från 28 juni 2023.
2023-05-17
Vid årsstämman i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2023 beslutades om sammanläggning av aktier, varvid tio befintliga aktier ska läggas samman till en aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen bemyndigades av årsstämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 25 maj 2023.
2023-05-16
STOCKHOLM den 16 maj 2023. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.