Hoppa till huvudinnehåll

Ej kurspåverkande

2021-11-02
STOCKHOLM, den 2 november 2021 – Den 9 november 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för januari - september 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.
2021-09-29
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning år 2021 av aktier i OncoZenge.
2021-08-03
STOCKHOLM, den 3 augusti 2021 – Den 10 augusti 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för januari - juni 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.
2021-06-16
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.
2021-06-10
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att resultaten från den nordamerikanska fas 3-studien med MOB-015 (terbinafin utvärtes lösning) för behandling av nagelsvamp har publicerats i tidskriften Journal of the American Academy of Dermatology.
2021-05-04
STOCKHOLM, den 4 maj 2021 – Den 11 maj 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för januari - mars 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.
2021-04-19
Moberg Pharmas årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 – december 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2021-02-10
OncoZenge AB (publ) har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel i OncoZenges aktier blir på fredag den 12 februari 2021.
2021-02-08
I prospektet som offentliggjordes tidigare idag avseende OncoZenge AB:s (publ) företrädesemission samt listning på Nasdaq First North Growth Market har noterats att ISIN-koden för aktien är felaktigt angiven. Den korrekta ISIN-koden för aktien är SE0015504097.
2021-02-08
OncoZenge AB (publ) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor, avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har prospektet avseende OncoZenges notering samt dess fullt garanterade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dagen för handel i OncoZenges aktier avses bli den 12 februari 2021.
2021-01-29
OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelade den 16 november 2020 att bolaget säkerställt finansiering om totalt cirka 70 MSEK inför avknoppning och särnotering på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen i Moberg Pharma har idag beslutat att avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge ska vara den 5 februari 2021. Styrelsen i OncoZenge har idag, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma den 21 januari 2021, beslutat om villkoren i företrädesemissionen om cirka 60 MSEK (”Företrädesemissionen”). Därtill offentliggörs en indikativ tidplan för både Företrädesemissionen och noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market, där första dag för handel beräknas bli den 12 februari 2021.
2021-01-29
Under januari 2021 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med genomförandet av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen, samt den sista konverteringen av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.
2021-01-14
Moberg Pharma AB (publ):s (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”) har nu registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är måndagen den 18 januari 2021. Stoppdag hos Euroclear för växling av BTU till stamaktier och teckningsoptioner är onsdagen den 20 januari 2021.
2021-01-07
OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent 3 284 459 för BupiZenge[®], som för närvarande är under utveckling för behandling av smärta vid oral mukosit. Patentets giltighetstid beräknas till 2032.