Hoppa till huvudinnehåll

Kurspåverkande

2021-12-23
Läkemedelsverket har accepterat att vara referensland för Moberg Pharma AB (publ)s registreringsansökan för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp). Bolaget kommer att lämna in registreringsansökan i Europa via den decentraliserade processen och marknadsgodkännande förväntas 2023.
2021-12-06
Peter Wolpert, styrelseordförande sedan 2019 i Moberg Pharma AB (publ) har informerat valberedningen om att han under våren kommer tillträda som VD för Industrifonden och därför ej kommer vara tillgänglig för omval vid årsstämman 2022.
2021-11-09
GODKÄNNANDE FRÅN EMA:s PEDIATRISKA KOMMITTÉ
2021-11-08
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett samarbete med Allderma AB avseende lansering av MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp) i Sverige, Norge och Danmark. Allderma drivs av de ledande personer som ansvarade för lanseringen av Moberg Pharmas första generations nagelsvampsprodukt, Nalox[®], i Norden.
2021-10-22
STOCKHOLM, den 22 oktober 2021. I enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2021, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2021-09-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att bolaget har erhållit godkännande av den pediatriska planen för MOB-015 från EMA:s pediatriska kommitté (PDCO). Godkännandet möjliggör en s k ”komplett ansökan” med dataexklusivitet i Europa i upp till 10 år efter marknadsgodkännande. Bolagets tidplan är oförändrad med planerad inlämning av registreringsansökan i år och förväntat marknadsgodkännande av MOB-015 år 2023.
2021-08-10
REGISTRERINGSFÖRBEREDELSERNA PÅGÅR FÖR FULLT
2021-07-30
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 45 511 425 stamaktier. De 910 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.
2021-06-23
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Agneta Larhed blir ny Vice President Pharmaceutical Innovation & Development på Moberg Pharma. Dr. Larhed tillträder i september och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.
2021-05-18
STOCKHOLM den 18 maj 2021. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.
2021-05-11
REGISTRERINGSFÖRBEREDELSERNA PÅGÅR FÖR FULLT
2021-04-19
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
2021-02-09
Finansiering för såväl MOB-015 som BUPI
2021-02-02
STOCKHOLM, den 2 februari 2021 – Den 9 februari 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.