Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

2017-09-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har idag utökat ledningsgruppen med Torbjörn Wärnheim, Director Pharmaceutical Innovation and Development. Torbjörn Wärnheim har haft denna position på Moberg Pharma sedan 2013.
2017-09-01
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det kanadensiska patentverket (CIPO) har utfärdat patent nr 2 860 373 för BUPI, som för närvarande är under utveckling för smärta vid oral mukosit. Patentskyddet väntas vara i kraft till år 2032.
2017-09-01
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att resultaten från fas 2-studien med BUPI för smärtlindring vid oral mukosit hos patienter med cancer i huvud- och halsregionen har publicerats i tidskriften Pain Reports.
2017-08-28
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har slutfört avyttringen av varumärket Fiber Choice® till Caret Pharma LLC för en köpeskilling om 6,7 MUSD plus lagervärdet. Avyttringen medför en reavinst om cirka 1,6 MUSD.
2017-08-21
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett avtal med Caret Pharma LLC. för att avyttra varumärket Fiber Choice®. Köpeskillingen uppgår till 6,7 MUSD plus lagervärdet vid tillträdesdagen och medför en reavinst om cirka 1,6 MUSD. Affären bidrar till att renodla produktportföljen, frigör resurser och möjliggör ökat fokus på bolagets större varumärken. 
2017-08-08
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har gjort en mindre korrigering i löptexten på sidan 8 i delårsrapporten för januari – juni 2017. En delmängdssiffra (inklusive jämförelsedata) i första stycket på sidan 8 var korrekt angiven i den tabell som åsyftades, men återgavs felaktigt i den beskrivande löptexten. Detta är nu korrigerat och den korrekta versionen av delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida.
2017-08-08
VÅRA TRE STÖRSTA VARUMÄRKEN UTVECKLAS VÄL ”Kerasal Nail® nådde en marknadsandel om 29 % samtidigt som vi har utökat distributionen för både Dermoplast® och New Skin®. Rekryteringen till MOB-015-studien har tagit längre tid än förväntat, men ser ut att ta fart efter ett antal åtgärder”, säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.
2017-08-07
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) rapporterar positiva kliniska data för Kerasal Nail®/ Emtrix®. Av studien framgår att produkten ger synbar förbättring redan efter en vecka för naglar drabbade av såväl nagelsvamp som nagelpsoriasis. Resultaten presenteras vid EADV i Genève i september 2017 och kommer att publiceras i tidskriften Dermatology och är tillgänglig online på http://www.karger.com/DOI/10.1159/000478257.
2017-08-01
STOCKHOLM, den 1 augusti 2017 – Den 8 augusti 2017 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperoden januari - juni 2017. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2017-06-30
Moberg Pharma AB (OMX: MOB): Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) har under juni 2017 ökat med 28 920. Per den 30 juni 2017 finns därmed sammanlagt 17 440 762 aktier och röster i bolaget.
2017-05-16
STOCKHOLM, 16 maj, 2017. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum tisdagen den 16 maj 2017 i Bolagets lokaler i Bromma.
2017-05-09
FORTSATT STARK ÖKNING AV EBITDA
2017-05-03
STOCKHOLM, den 3 maj 2017 – Den 9 maj 2017 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperoden januari - mars 2017. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2017-04-25
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) utökar distributionen för ytterligare en Dermoplast®-produkt i 7 500 CVS-butiker och 3 500 Walmart-butiker. De första beställningarna väntas skeppas i april.
2017-04-11
Moberg Pharmas årsredovisning för 2016 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2017-04-11
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2017-04-06
STOCKHOLM, 6 april 2017. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2017
2017-03-30
Moberg Pharma AB (OMX: MOB): Efter en framgångsrik testlansering i Japan inleds nu en utökad lansering av Zanmira® Nail (Kerasal Nail®) i landet. Det är japanska CMIC Group, Moberg Pharmas lokala samarbetspartner, som ansvarar för lanseringen som täcker in ett flertal större städer under andra kvartalet.
2017-02-16
STOCKHOLM, 16 februari 2017. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Peter Wolpert, grundare och vd på Moberg Pharma, har sålt 164 601 aktier i Moberg Pharma.
2017-02-14
EBITDA TREDUBBLADES UNDER FJÄRDE KVARTALET
2017-02-08
STOCKHOLM, den 8 februari 2017 – Den 14 februari 2017 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) bokslutskommuniké för perioden januari - december 2016. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2017-01-18
STOCKHOLM, 18 januari 2017. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att New Skin® Spray kommer att säljas i 3 900 Walmart-butiker och i mer än 1,500 Walgreens-butiker. Första leverans av New Skin® Spray förväntas ske under mitten av mars.